Ne Mutlu Türküm Diyene

22 Aralık 2009 Salı


Menemen Olayı - Şehit Kubilay

Şehit KubilayYıl 1930 günlerden 23 Aralık,Cumhuriyetin taze olduğu günler.Menemende sabah ilginç bir hareketlilik var dördü silahlı altı kişi tekbirler getirerek belediye meydanında dolanmakta.Hepsi sarıklı,cübbeli çember sakallı.Biz şeriat ordusuyuz diyerek Müftü camiine giriyolar,İçlerinde "Derviş Mehmet" kendini "Mehdi" olarak tanıtıyor.Arkalarında yetmişbin kişilik Halife ordusu olduğunu öğlene kadar şeriat bayrağı altında toplanmayanların öldürüleceğini söylüyor.Derviş Mehmet ve adamları camideki yeşil bayrağı alıp bir uzun bir sopaya dikip etrafında turlamaya zikir çekmeye başlıyorlar.Haykırıyorlar ‘‘Şapka giyen kâfirdir. Yakında yine şeriata dönülecektir. Bize kurşun işlemez" işin tuhafı bazı menemenliler bu yobazlara alkış bile tutuyor.

Bu gelişmelerin ardından Alay komutanı bir manga askerle Yedek Subay Mustafa Fehmi Kubilayı bölgeye gönderiyor.Kubilay aslında bir öğretmen,Askerlerde ve Kubilayda gerçek mermi yok manevra fişeği ve sadece süngü.Şehit Kubilay teslim olmaları için "Derviş Mehmet" ve adamlarının yanına gidiyor askerlerini ardında bırakarak.Yobazlardan biri tarafından vuruyluor , kubilay yaralı halde cami avlusuna kaçıyor ancak yarası ağır yere düşüyor.Derviş Mehmet ve yobazlar sürüsü başına üşüşüyorlar leş kargaları misali.Mehmet kör bağ bıçağını çıkartıyor ve Kubilayın Başını gövdesinden ayırıyor orada şehid ediyorlar vahşilikleri burada da kalmıyor kanını içiyorlar şehidin başından süzülen kanlarını...

Kubilayın başını yeşil bayrak takılı sopaya geçirmeye çalışıyorlar ama olmuyor.Bir iple bağlıyorlar.

Silah sesini duyup yetişen bekçiler Hasan ve Şevkide oracıkta yobazların kurşunlarıyla şehadet şerbetini içerler.

Derviş Mehmet ve Suç Ortakları

Arkalarından yetişen askeri birlik ateş açar yobazların bir kısmı vurulur bir kısmı kaçar.Olaydan sonra sıkı yönetim ilan edilmiş ve bir Hivan-ı Harp kurulmuştur.Olaya iştirak eden herkes mahkemeye çıkartılmış biri ölmüş 37 kişi idam,41 kişi çeşitli hapis cezaları almışlar,40 kişi salıverilmiş,27 kişide beraat etmiştir.İdam cezaları Kubilayın Şehid edildiği yerde asılarak uygulandı.

Olayların hemen ardından menemende Şehit Kubilay,Bekçiler Hasan ve Şevki adına bir anıt dikilir ve anıtada şu sözler kazınır "İnandılar, dövüştüler, öldüler. Bıraktıkları emanetin bekçisiyiz".


Atatürk'ün Orduya Taziyenamesi

Menemen’de ahiren vukua gelen irtica teşebbüsü esnasında Zabit Vekili Kubilay Beyin vazife ifa ederken duçar olduğu akıbetten Cumhuriyet ordusunu taziyet ederim. Kubilay Beyin şehadetinde mürtecilerin gösterdiği vahşet karşısında Menemen’deki ahaliden bazılarının alkışla tavripkâr bulunmaları, bütün cumhuriyetçi ve vatanperverler için utanılacak bir hâdisedir. Vatanı müdafaa için yetiştirilen; dahilî her politika ve ihtilâfın haricinde ve fevkinde muhterem bir vaziyette bulunan Türk zabitinin mürteciler karşısındaki yüksek vazifesi vatandaşlar tarafından yalnız hürmetle karşılandığına şüphe yoktur.

Menemen’de ahaliden bazılarının hataları bütün milleti müteellim etmiştir. İstilânın acılığını tatmış bir muhitte genç ve kahraman Zabit Vekilinin uğradığı tecavüzü milletin bizzat cumhuriyete karşı bir suikast telâkki ettiği ve mütecasirlerle, müşevvikleri, ona göre takip edeceği muhakkaktır. Hepimizin dikkatimiz bu mes’eledeki vazifelerimizin icabatını hassasiyetle ve hakkile yerine getirmeğe matuftur.

Büyük ordunun kahraman genç zabiti ve Cumhuriyetin mefkûreci muallim heyetinin kıymetli uzvu Kublay Bey, temiz kanı ile cumhuriyet hayatiyetini tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır.


Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal


Emanetinin bekçileriyiz.Ömrümüz yettiğincede devrimlerin bekçisi olacağız.Ruhun Şad mekanın cennet olsun Kubilay.Kanın yerde kalmadı...

2 Yorumgaçlı Okurcan:

Adsız dedi ki...

hep diyorum ya, Atatürk Öncesi ve Atatürk Sonrası yız artık. .
Türkiye Cumhuriyeti oldu turkiya. . !

maalesef. .
esef içindeyiz azicik kalan milletcek. .

cemo on 22 Aralık 2009 18:17 dedi ki...

Malesefki haklısın gia

Yorum Gönder

Dök içinden geçeni

Yeni kayıtlar Önceki kayıtlar Anasayfa